PENGENALAN

HELLO™ adalah sebuah syarikat yang sedang pesat berkembang di Malaysia yang mempunyai kepakaran dalam minyak pelincir dan penjagaan kereta. Sebagai sebuah syarikat asas pelanggan, kami akan sentiasa mengutamakan keperluan pelanggan dengan menghasilkan minyak mesra alam yang berkualiti tinggi dan efisien mengikut jenis enjin.

JAMINAN KUALITI

Kepuasan kualiti amat diutamakan dan menepati piawai ISO 9001:2008. Untuk menggalakkan pelanggan menggunakan produk kami, kami menyediakan liputan insurans liabiliti sebanyak RM1,000,000 untuk satu tuntutan.

MISI

Kami akan sentiasa menggunakan pendekatan yang inovatif untuk semua produk yang dihasilkan. Kami akan mengambil kira keperluan pelanggan dan pada masa yang sama, melaksanakan langkah-langkah menjaga alam sekitar.

VISI

Kami adalah sebuah jenama yang sentiasa membuat penyelidikan untuk mencari teknik pengeluaran yang baru. Bilangan pelanggan kami di Malaysia dan di luar negara sedang meningkat dengan konsisten. HELLO™ berharap agar peningkatan ini dapat membantu dalam menempuh segala cabaran industri, peluang, trend dan menjadi pendahulu dalam industri minyak.

PRODUCT CATEGORY